Plannen
Ter verbetering van de recreatieve infrastructuur op Park Vliegbasis Soesterberg, waarvan de provincie grotendeels eigenaar is, worden door Van Schoonhoven Infra diverse maatregelen uitgevoerd verspreid over het gebied. Een deel van de werkzaamheden vindt plaats op het terrein van het aangrenzende Nationaal Militair Museum (NMM).

In oktober 2016 werd door de stuurgroep het ontwerp vastgesteld voor de afronding van de werkzaamheden op Park Vliegbasis Soesterberg. De werkzaamheden welke we gaan uitvoeren, komen voort uit dit ontwerp en hebben betrekking op de routestructuur van fiets- en wandelpaden en bijbehorende voorzieningen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden, het inrichten van twee nieuwe fietsentrees, het bouwen van een vogelkijkhut en een uitzichtpunt met betonnen trap en het plaatsen van diverse informatiepanelen en routemarkers.

Geschiedenis
Park Vliegbasis Soesterberg, in het hart van de Utrechtse Heuvelrug, heeft een rijke en unieke geschiedenis. Hier ligt de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht, het eerste militaire vliegterrein in Nederland.

Twee Haagse automobielhandelaren richten in 1910 een heideveld bij Soesterberg in als burgervliegveld en organiseren in dat jaar al de eerste vliegshow. In maart 1913 wordt het terrein door de Staat der Nederlanden aangekocht. De vliegbasis bestond aanvankelijk uit een vlak gemaakt heideveld met enkele houten gebouwtjes maar veranderde snel in een volwaardig vliegveld met werkplaatsen en kantoren.

Oorlog
In de Eerste Wereldoorlog worden buitenlandse militaire vliegtuigen op Soesterberg ondergebracht. In de Tweede Wereldoorlog komt de vliegbasis in handen van de Duitse bezetters. Het vliegveld wordt grondig verbouwd en krijgt een derde landingsbaan. De vliegbasis nam immers een strategische plek. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog wordt de vliegbasis geheel verwoest.

Pas in 1951 wordt Soesterberg weer helemaal operationeel. In de tijd van de koude oorlog, vanaf 1954, maakt de Amerikaanse luchtmacht gebruik van vliegbasis Soesterberg. Amerikaanse militairen en hun gezinnen bepalen jarenlang het beeld van de vliegbasis en het dorp Soesterberg. Naast de Amerikanen maakt ook het Koninklijk Huis dankbaar gebruik van de vliegbasis. De privé Fokker van Prins Bernard staat altijd klaar in een van de hangars.

Na het einde van de Koude Oorlog en het vertrek van de Amerikanen kreeg de vliegbasis een andere functie en speelde het een rol bij Nederlandse militaire missies in het buitenland.

Sluiting
In 2008 werd de vliegbasis gesloten en overgedragen aan de provincie Utrecht. Samen met de gemeenten Zeist en Soest en Utrechts Landschap is sindsdien gewerkt aan de openstelling van het gebied. Eind 2014 zijn de hekken van Park Vliegbasis Soesterberg geopend voor publiek. Sinds 15 december 2017 is Utrechts Landschap eigenaar van Park Vliegbasis Soesterberg, waardoor de toekomst voor dit bijzondere natuurgebied vol erfgoed is veiliggesteld.